Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 1. Co dalej?

Brawo! Właśnie zakończyłeś wprowadzenie do kursu.

Na koniec mamy dla Ciebie niespodziankę. Jest nią ponad stustronicowa publikacja, w całości poświęcona temu zagadnieniu.

Pobierz ją, przeczytaj i zainspiruj się!

Teraz wybierz ten moduł, który w kontekście wyznaczonych celów interesuje Cię najbardziej.