Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Informacje

Kurs powstał w ramach projektu Educational Spaces 21. Open up! i wykorzystuje materiały i doświadczenia w nim wypracowane. Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj: www.eduspaces.eu

Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: eduspaces21 [at] ceo.org.pl

a

Kurs dostępny jest na licencji: Creative Commons Uznanie Autorstwa Międzynarodowe CC-BY 4.0

a

Koordynacja i redakcja merytoryczna: Katarzyna Górkiewicz

Redakcja językowa: Patrycja Strzetelska

Warszawa 2016