Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 2. Włącz w proces szkolną społeczność

Społeczność szkolna musi być uczestnikiem procesu projektowania przestrzeni uczenia się. Partycypacja uczniów i nauczycieli może dotyczyć nie tylko wielkich inwestycji (budowy czy przebudowy szkoły), ale i fragmentów przestrzeni szkolnej. Możemy sobie łatwo wyobrazić różne sytuacje w życiu szkoły. Gdy zaangażowanie społeczności szkolnej w projektowanie mogłoby przynieść znaczące korzyści wychodzące poza „sprawy budowlano-remontowe”.

 

Malowanie elewacji zewnętrznej – może jest na niej miejsce na wymyślony przez uczniów mural?

Zagospodarowanie wnęk na korytarzach – może mogą być zaprojektowane przez uczniów, aby stały się strefami odpoczynku, integracji lub nauki?

Wymiana płyt chodnikowych na placu przyszkolnym – może powstałyby wkomponowane w podłoże szachownice do gry w szachy lub tablica do gry w kółko i krzyżyk, a może gotowy obrys do gry w klasy?

Malowanie ścian w szkole – może zamiast narzuconego jednolitego koloru wzbogacić szkołę o stworzone przez uczniów obrazy ścienne, płaskorzeźby?

Upiększanie trawników klombami kwiatów i krzewami – a może dać możliwość uczniom zaprojektowania ogrodów dydaktycznych, w których będą się mogli także uczyć?

 

W szkołach potrzebujemy poważnego podejścia do projektowania przestrzeni edukacyjnej w duchu współpracy. Jak skutecznie włączać uczniów w projektowanie?

 • Zapewnij szeroki wachlarz zasobów, mediów i narzędzi, poprzez które dzieci mogą ujawniać swoje przemyślenia, pomysły i opinie.
 • Zapewnij fascynujące i angażujące zadania dla dzieci. Postaraj się o jasne instrukcje, ale pozostaw dzieciom miejsce na prezentowanie wyników ich odkryć i pomysłów.
 • Stwarzaj wzorce i wskazówki do wszystkich aktywności. Dbaj o język i zrozumiałość przekazu we wszystkich kanałach komunikacji z uczestnikami procesu projektowania.
 • Pozwól dzieciom dawać wkład w projekt z poszanowaniem ich stylu i indywidualnych preferencji.
 • Zaplanuj różnorodne aktywności dla dzieci, do samodzielnej pracy, do pracy w parach, małych grupach i aktywności całej klasy.
 • Postaraj się dokładnie odczytać przekaz uczniów – nie tylko to, co starają się powiedzieć, ale także, w jaki sposób to robią i na co zwracają szczególną uwagę.
 • Przekazuj dzieciom aktywności i zadania mające rzeczywiste znaczenie dla powodzenia projektu.
 • Komunikuj dzieciom, że ich opinie, pomysły i przemyślenia są kluczowe dla projektu i doceniane.
 • Pokazuj dzieciom, w jaki sposób wpłynęły na podejmowane w projekcie decyzje i ciesz się razem z nimi z tych sukcesów.
 • Angażuj dzieci w proces refleksji na temat uczenia się, problemów, treści i wartości, które poznały podczas realizacji projektu.
 • Świętuj sukcesy w projekcie razem z dziećmi, komunikuj i promuj je jak najczęściej.