Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 2. Teren wokół szkoły

Posiadanie przez szkołę ogrodu daje możliwość organizacji ciekawych zajęć dydaktycznych w przestrzeni wokół budynku. O wiele ciekawiej poznawać przyrodę poprzez obserwację roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku. Podręczniki szkolne zachęcają do eksperymentów botanicznych w klasach, więc praktycznie we wszystkich szkołach spotkamy rośliny sadzone przez uczniów na klasowych parapetach. Ale to nie jest to samo, co rearanżacja części terenu szkolnego, stworzenie i pielęgnacja ogrodu. Takie działanie „w terenie” w znacznie większym stopniu uczy współpracy i odpowiedzialności, warto więc taki wysiłek w szkole podejmować. Zresztą niekoniecznie musi to dotyczyć wyłącznie lekcji przyrody czy biologii.

 

Ważne!

Projekt powinien jednak mieć jednego koordynatora, który będzie zbierał informacje o realizowanych przedsięwzięciach i pilnował planu prac wynikającego ze zmiany pór roku. Jeśli miejsce pozwala, możemy także tworzyć „klasowe” ogródki szkolne – są one popularne zwłaszcza na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Pobierz dokument na dole strony pt. OGRÓDEK – MIEJSCE KWITNĄCEGO UCZENIA SIĘ i przeczytaj więcej o tym, jak można urządzić przyszkolny ogródek.

 

Aranżacja przestrzeni szkolnej pełni ważną rolę w realizacji wymagań podstawy programowej. W programie nauczania znajdują się liczne odniesienia do świata sztuki i proponuje się rozwijanie aktywności artystycznych uczniów. Wiec gdyby tak sięgnąć po sztukę? Przestrzeń fizyczna szkoły i wokół niej jest idealnym miejscem do zapełnienia jej dziełami młodych twórców!

Pobierz dokument na dole strony pt. SZTUKA W PRZESTRZENI SZKOŁY i przeczytaj, jak zrobiono to w niektórych szkołach.

 

Zadanie

Jak chciałbyś zmienić teren wokół swojej szkoły? Do dyskusji zaproś uczniów, a działania zaplanuj tak, aby były atrakcyjne i angażowały całą szkolną społeczność. Nie zaszkodzi zwrócić się do rodziców i uwzględnić ich pomoc.