Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 1. Nauczyciel przewodnikiem

Jak sprawić, by szkoła była środowiskiem, które wspiera ucznia, jego rozwój i indywidualny potencjał?

Niektórzy odpowiedzi szukają w innej definicji nauczycieli w procesie uczenia się. Nauczyciel przestaje mieć monopol na przekazywanie wiedzy. Powinien raczej skupić się na wspieraniu dzieci w samodzielnej pracy, poszukiwaniu pasji, naukowym odkrywaniu świata. Być przewodnikiem, doradcą, mentorem, coachem czy wręcz trenerem uczenia się.

Dzisiejszy świat i rynek pracy coraz bardziej potrzebuje osób, które potrafią myśleć krytycznie i działać w sposób samosterowny oraz odpowiedzialny zarazem. Wielka w tym rola nauczycieli, aby rozwijali w uczniach empatię, umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność, otwartość na inne punkty widzenia.