Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 1. Informacja zwrotna zamiast stopni

Udzielane na bieżąco informacje, zawierające konkretne wskazówki (pisemne lub ustne) skuteczniej niż ocena sumująca wspierają proces uczenia się. Taki system gwarantuje szybką i precyzyjną informację zwrotną dla ucznia, co już udało mu się zrobić dobrze, co należy poprawić i w jakim kierunku podążać dalej.

Z kolei wystawienie niemożliwej do zmiany oceny punktowej czy stopnia ma najczęściej skutek odwrotny – zarówno dorośli, jak i dzieci traktują sprawę jako zamkniętą, czyli taką, którą nie warto się już zajmować.

WAŻNE: Profesor John Hattie z Auckland University wraz ze swoim zespołem przez 15 lat przestudiował ponad 800 metaanaliz, 50 tysięcy badań obejmujących ponad 200 milionów uczniów. Chciał zbadać, co tak naprawdę ma wpływ na osiągnięcia uczniów. Okazało się, że właśnie informacja zwrotna i ocenianie kształtujące mogą w wyraźny sposób poprawić osiągnięcia szkolne dzieci i młodzieży!