Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 1. Bez strachu przed błędem

Z badań wynika, że chętniej i lepiej uczymy się, gdy towarzyszą nam pozytywne emocje, gdy możemy czerpać satysfakcję i przyjemność z nabywania nowych umiejętności, zaspokajać ciekawość, wspólnie z innymi odkrywać, jak działa świat.

Szkoła otwarta musi tworzyć dobry klimat emocjonalny, budować dobre relacje interpersonalne między nauczycielami, uczniami i rodzicami, tak by minimalizować lęk i poczucie bezradności. Z badań nad efektywnością uczenia się wynika, że nuda, frustracja i lęk wprowadzają nasz mózg w tryb funkcjonowania podobny do tego, który uruchamia się w reakcji na stres. To skutecznie spowalnia lub całkiem blokuje możliwość uczenia się.

Otwarta szkoła to miejsce pozytywnych emocji, przyjemności z uczenia się,  gdzie dorośli potrafią chwalić; wiedzą, jak dostrzec i nagradzać wysiłek, a nie tylko dobrze wykonane zadanie; są w stanie pomóc uczniowi budować przekonanie, że „dam radę”, „błąd pomaga mi znaleźć dobre rozwiązanie” i „mogę próbować aż do skutku”.