Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 0. Czym są środowiska uczenia się?

Środowisko uczenia się opiera się na wzajemnym oddziaływaniu czterech elementów. Są nimi:

  • uczeń (kto?),
  • nauczyciel, społeczność i inni specjaliści od uczenia się (z kim?),
  • treść (uczenie się czego?)
  • obiekty, sprzęt i technologie (gdzie i za pomocą czego?).

 

Na tak rozumiane środowisko uczenia się składają się trzy wymiary:

  • fizyczny i architektoniczny  (przestrzeń fizyczna, wyposażenie, infrastruktura szkoły),
  • wirtualny i technologiczny (korzystanie z nowych technologii, kształcenie i uczenie się w sieci)
  • społeczny i kulturowy (społeczność szkolna, społeczność lokalna, relacje ze światem).

 

Zmieniając środowiska uczenia się, nie możemy uniknąć pytania „po co to robimy?”.

Jeżeli w nowych budynkach mamy nauczać tymi samymi metodami pedagogicznymi, co w budynkach starych, to zmieniamy jedynie opakowanie, a nie zawartość.

Jeżeli mamy zmieniać ustawienie ławek w klasie tylko po to, aby skuteczniej zamykać uczniów w skostniałej formie testów i sprawdzianów, to nie otwieramy szkoły. Zmieniamy tylko jej wystrój.

Jak powinna więc wyglądać prawdziwa zmiana?

Przede wszystkim najważniejszy jest pomysł na nauczanie.

Dopiero za nim powinny iść zmiany w przestrzeniach edukacyjnych.

 

Jeśli zmiany mają być trwałe, a nie powierzchniowe – przygotuj się na to, że nie wystarczy zmienić jednego obszaru w edukacji.

Myśląc o zmianie środowiska uczenia się, należy zatem pamiętać o tym, że wszystkie trzy obszary – architektoniczny, społeczny i wirtualny – są ze sobą powiązane, a wszelkie transformacje powinny być dostosowane do rewizji celów i metod nauczania.

DOBRA RADA: Od czegoś trzeba zacząć. Zanim jednak wybierzesz obszar, którego zmiana wydaje Ci się najpilniejsza – przejdź przez całość kursu. Da Ci to możliwość szerokiego spojrzenia na wszystkie trzy przestrzenie uczenia się. Kto wie? Być może na koniec kursu okaże się, że problem, który upatrywałeś np. w środowisku społecznym, może zostać rozwiązany – zmieniając środowisko architektoniczne?

Zadanie

Przed Tobą pierwsze zadanie.

Wyobraź sobie, że nie ogranicza Cię czas ani budżet. Jak wygląda Twoja szkoła marzeń? Jacy nauczyciele w niej pracują? Jak wyglądają klasy? Boisko? Korytarze i szatnie? W co wyposażony jest pokój nauczycielski? Jak wyposażona jest szkoła? Jacy nauczyciele w niej pracują? Jakimi charakteryzują się cechami?

Kim są uczniowie Twojej wymarzonej szkoły? Czego chcesz Ty ich nauczyć? Czego możesz nauczyć się od nich? Jakimi kompetencjami wykazują się uczniowie?