Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 1. Przestrzenie uczenia się

Przestrzeń wpływa na to, w jaki sposób będziemy się uczyć i jak skutecznie będziemy chłonąć wiedzę. Ciekawy punkt widzenia zaprezentował David D. Thornburg, amerykański badacz i futurysta, autor głośnej w świecie anglosaskim książki „Ogniska w cyberprzestrzeni”.

 

Do rozmyślań o przestrzeni edukacyjnej skłonił go rozwój technologiczny – zaczął zastanawiać się, jak mogłaby wyglądać szkoła przyszłości za kilkadziesiąt lat, jakie powinny być jej fundamenty, skoro raczej pewnym jest, że będą nas wszędzie otaczać nowoczesne technologie.

 

Czerpiąc z antropologii (m.in. z badań Gregory Batesona) i zastanawiając się nad pierwotnymi procesami uczenia się człowieka, zaproponował taką organizację przestrzeni edukacyjnej, która danej społeczności uczniów oferuje możliwość współbycia z innymi osobami w różnych sytuacjach edukacyjnych. Początkowo wskazał trzy takie sytuacje. Później do tej listy dodano jeszcze dwa elementy.

 

Przestrzenie uczenia się: 

WODOPÓJ to miejsce, gdzie komunikacja ma charakter nieformalny i opiera się na dzieleniu się informacjami. Miejsce spotkań różnorodności (różnych osób, ale i poglądów). Tutaj przychodzimy, aby razem napełnić się energią, wzajemnie zainspirować się pomysłami. W tym miejscu każdy może być i uczniem i nauczycielem.

 

 

 

JASKINIA to przestrzeń sprzyjająca odosobnieniu i kontemplacji. Do niej wycofujemy się, uciekając przed hałasem, kolegami i koleżankami, chcemy się zastanowić, pomyśleć, odetchnąć, pobyć chwilę z samym sobą i z własnymi myślami. W tym miejscu zastanawiamy się nad pytaniami, treścią, powiązaniami.

 

 

 

OGNISKO to miejsce każdy może się skupić na osobie przemawiającej. Spotykamy się razem, siadamy, aby posłuchać historii, wymienić opinie i informacje.

 

 

 

 

PIASKOWNICA/LABORATORIUM to miejsce eksperymentowania, podejmowania prób i popełniania błędów, miejsce bezpieczne, w którym nie przejmujemy się nieporządkiem i nieładem.

 

 

 

 

SZCZYT GÓRY/SCENA – to przestrzeń, gdzie jedna osoba przekazuje komunikat reszcie świata; pokazuje, co potrafi lub czego dokonała. To miejsce, w którym dzielimy się swoją wiedzą, informacjami z wieloma innymi osobami, ujawniamy nasz potencjał, pokazujemy swoje mocne strony, odkrywamy swoje słabości.

Zadanie

Ściągnij poniższy dokument i wypełnij tabelę. Udaj się na spacer po szkole i zmapuj czy i gdzie istnieją w niej różne środowiska uczenia się.