Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 1. Partycypacja krok po kroku

Proces partycypacji można przeprowadzać korzystając z różnych technik, o których więcej dowiesz się w dalszej części kursu.

Teraz skupimy się na ogólnym przebiegu procesu. Aby dobrze zaplanować partycypację warto starannie przygotować każdy jej etap i poinformować o nich uczestników.

 

1. CEL. Zacznij od szczegółowego określenia celu, który będzie odpowiadał na pytania:

  • po co uruchamiamy proces partycypacji?
  • jakie będą konsekwencje wypracowanych postulatów?
  • w jaki sposób będą one wdrażane?

 

2. KONTEKST. Jeśli planujesz działania partycypacyjne w szkole, to pozornie może wydawać Ci się, że ich kontekst jest znany. Spróbuj jednak zyskać jak najszerszą perspektywę i przeanalizuj wszystkie poprzednie działania (udane i nieudane) dotyczące planowanego procesu. Zbierz także uwarunkowania prawne i administracyjne, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

 

3. LUDZIE. To kluczowy element, bez którego partycypacja się nie wydarzy. Warto zastanowić się kogo i w jaki sposób chcesz zaangażować w działania partycypacyjne. Pomocne mogą być następujące pytania:

  • z kogo składa się Twoja społeczność szkolna?
  • kto w tej społeczności jest mało widoczny i często marginalizowany?
  • czyje zdanie jest szczególnie cenne dla procesu i kogo warto zaprosić?

 

4. REALIZACJA. Po przygotowaniu i przeanalizowaniu powyższych obszarów masz już wiedzę pozwalającą zaplanować całość procesu partycypacyjnego. To moment, w którym wybierasz technikę, powołujesz zespół roboczy, szukasz sojuszników, opracowujesz szczegółowy plan działania i scenariusze spotkań. Informujesz o całym procesie jego uczestników i wspólnie realizujecie działania.

 

5. WYNIK. Proces partycypacyjny nie kończy się wraz ze zrealizowaniem zaplanowanych działań. Konieczne są jeszcze dwa elementy:

  • WDROŻENIE WYNIKÓW PROCESU
  • EWALUACJA