Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 2. Pokój nauczycielski

Pokój nauczycielski znajduje się w zdecydowanej większości szkół. Jest to szczególna przestrzeń szkoły, którą nauczyciele tworzą przede wszystkim z myślą o swojej pracy. Jest on zarazem pewnym wskaźnikiem relacji panujących w szkole – jeśli stanowi „strefę zamkniętą” przed uczniami (zamykaną na klucz lub kod cyfrowy), trudno przypuszczać, aby w tej szkole kwitła dobra współpraca pedagogów i uczniów. W przestrzeni nowoczesnej szkoły organizacja pokoju nauczycielskiego powinna przede wszystkim podkreślać wymiar współpracy i dobrej komunikacji. Tak w radzie pedagogicznej, jak i w relacjach nauczycieli i uczniów oraz nauczycieli i rodziców.

Pobierz dokument na dole strony pt. ORGANIZACJA POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO i zapoznaj się historiami szkół w Kopenhadze (Dania) oraz Poznaniu i Wrocławiu (Polska).

 

Jeśli rzeczywiście myślimy o szkole, jak o pewnej wspólnocie nauczycieli, rodziców i uczniów, to w takim ujęciu pokój nauczycielski powinien mieć formułę otwartą, być miejscem odpoczynku, spotkań i współpracy nauczycieli, ale również i rodziców z nauczycielami. W szkole, w której wdrożono dziennik elektroniczny nie jest już problemem dostęp „niepowołanych osób” do treści dziennika i różnych dokumentów poufnych szkoły. Można zatem próbować otwierać pokój nauczycielski i zerwać z jego formułą enklawy, zamkniętej strefy. Przy takiej zmianie szczególną rolę będzie pełniła dyrekcja szkoły oraz szefowie zespołów dydaktycznych. To głównie od nich będzie zależało, czy w bardziej otwartej formule pokój nauczycielski faktycznie stanie się miejscem wymiany, inspiracji i współpracy nauczycieli.

 

Często tak bywa, że w przestrzeni szkoły brakuje miejsca, w którym można byłoby usiąść w większym gronie, ale nie w szkolnych ławkach. Niekiedy takim miejscem może stać się pokój nauczycielski, ale z reguły nim nie jest. Jak wzmocnić współpracę i wyzwolić zasoby kreatywności naszych nauczycieli? Czy przestrzeń fizyczna może nam w tym pomóc?

Pobierz dokument na dole strony pt. PRZESTRZEŃ KREATYWNA DLA NAUCZYCIELI i zapoznaj się z historią jednej ze szkół w Berlinie (Niemcy).

 

Kącik kreatywności powinien być w każdej szkole. Bardzo często zdarza się, że wszystkie wolne pomieszczenia w szkole zostają przeznaczone do celów dydaktycznych. Mało która szkoła może pozwolić sobie na wydzielenie dużych przestrzeni na takie cele. Ale zazwyczaj można znaleźć niewielkie pomieszczenia, w których z różnych przyczyn nie można organizować zajęć dydaktycznych. Warto stworzyć takie miejsce, które służyć będzie nauczycielom do współpracy, rozmów, spotkań i dyskusji.

 

Zadanie

Przyjrzyj się pokojowi nauczycielskiemu w swojej szkole. Czy jest to przestrzeń otwarta, czy zamknięta? Czy uczniowie mają do niej dostęp czy nie? Jak czujesz się w pokoju nauczycielskim? Czy są w nim strefy odpoczynku i wyciszenia oraz kreatywności i współpracy? Jak ulepszyć tę przestrzeń? Może wystarczy zmienić ustawienie stołów, zastosować parawan, wstawić kanapę i niski stolik, powiesić korkową tablicę na dobre pomysły nauczycieli? Przedyskutuj swoje pomysły w gronie innych pedagogów. Co wspólnie możecie zrobić?