Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 0. Zmieniamy szkołę na lepsze

Szkołę rozumiemy jako miejsce, które służy nie tylko przygotowaniu do życia zawodowego, ale w którym życie toczy się każdego dnia. Wszyscy, którzy tworzą szkolną społeczność mają wpływ na procesy nauczania i uczenia się, a także wzajemną komunikację i relacje.

Przygotowany przez nas kurs da Ci wsparcie w trudnym procesie planowania i wprowadzania zmian w duchu współpracy i otwarcia się na potrzeby całej szkolnej społeczności.

Biorąc udział w kursie przyjrzysz się Waszej szkole – relacjom, które w niej panują, zasobom, potencjałowi oraz ograniczeniom – i wspólnie z zespołem reprezentującym szkolną społeczność spróbujesz znaleźć rozwiązania najważniejszych dla Was problemów. Akcent położymy na refleksję, zespołowe planowanie, badanie potrzeb i oczekiwań społeczności szkolnej oraz na praktyczne działania.

Kurs obejmuje zmiany w trzech środowiskach uczenia się. Od Ciebie zależy, które z nich wybierzesz.