Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 4. Szacunek i otwartość na różnorodność

Szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale i przestrzeń w której towarzyszymy młodym ludziom w dorastaniu, odnajdywaniu własnego miejsca w świecie i braniu odpowiedzialności za niego. Jak uwrażliwiać uczniów na problemy innych? Jak rozmawiać z nimi o dyskryminowanych i wykluczonych? Jak uczyć empatii i odpowiedzialności?

Uczniowie każdego dnia konfrontują się z otaczającym ich światem. Widzą i uczą się rozumieć na jakich zasadach on funkcjonuje. To nieprawda, że dzisiejsza młodzież jest niezaangażowana i nieodpowiedzialna. Potrzebuje nas, dorosłych, byśmy dali wsparcie i pokazali kierunki działania. Dzięki temu młodzi ludzie będą gotowi podjąć odpowiedzialność.

Przeczytaj w jaki sposób uczennice w jednej ze szkół zorganizowały kampanię społeczną na rzecz osób wykluczonych – UCZNIOWIE GŁOSEM WYKLUCZONYCH.

 

Badania pokazują, że nawet co piąty nastolatek padł ofiarą cyberprzemocy, ubliżających lub ośmieszających komentarzy. Jak uświadomić uczniom i uczennicom konsekwencje ich działań w przestrzeni wirtualnej i jak pomóc radzić sobie z internetową mową nienawiści?

Dobra rada: Pamiętaj, aby organizując kampanię społeczną spróbować dotrzeć do lokalnych mediów.

Niekoniecznie za pośrednictwem ulotek rozlepionych na mieście.Zapoznaj podopiecznych z zasadami przygotowania informacji prasowej. Zidentyfikujcie media do których chcielibyście dotrzeć i wyślijcie do nich krótki tekst na temat celu Waszej akcji. Załączcie fotografię i nie zapomnijcie podać adresu kontaktowego.
Przeczytaj więcej o kampanii WYŁĄCZAMY HEJT, którą przeprowadzili uczniowie w jednej z polskich szkół.

 

Zadanie

Czy Twoi uczniowie wiedzą jak zorganizować kampanię społeczną? Zwróćcie się do najbliższej organizacji pozarządowej, zaproście jej pracowników aby opowiedzieli o swoich codziennych działaniach. Zaproście lokalnego dziennikarza, aby przybliżył uczniom w jaki sposób współpracować z mediami na rzecz lokalnej społeczności.