Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 4. Przestrzeń współpracy

Pewna szkoła miała problem z motywacją uczniów do nauki. Próbowano tradycyjnych metod, ale niewiele pomogły. Nauczyciele postanowili sięgnąć po niestandardowe metody i stworzyli uczniom przestrzeń, w której mogli w nieskrępowany sposób wyrazić swoją osobowość. Jakie to przyniosło rezultaty? Przeczytaj tekst pt. WARSZTAT RZECZY ŁADNYCH.

 

Jak angażować uczniów w działania na rzecz innych? Jednym ze sposobów jest wolontariat. Warto jednak pamiętać, że podstawowym wyzwaniem takiej działalności jest utrzymanie motywacji wolontariuszy i wolontariuszek. Entuzjazm jaki zazwyczaj towarzyszy na początku, stopniowo przygasa, zwłaszcza, gdy pojawią się pierwsze trudności. Zadaniem nauczyciela jest omówienie z podopiecznymi zakresu ich obowiązków, przedyskutowanie możliwych problemów i sposobów radzenia sobie z nimi.

Przeczytaj w jaki sposób jedna ze szkół zaangażowała swoich uczniów w działalność wolontariacką, równocześnie promując czytelnictwo.

Do pobrania poniżej tekst pt. GIMNAZJALIŚCI CZYTAJĄ DZIECIOM.

 

Zadanie

W jaki sposób Twoja szkoła uczy współpracy? Zapisz swoje przemyślenia. Czy współpraca dotyczy nie tylko uczniów ale także nauczycieli, dyrekcji, rodziców? Jak współpracujecie z innymi? Czy angażujecie się w działalność na rzecz własnej społeczności?