Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 4. Przestrzeń współdecydowania i współodpowiedzialności

„Chcemy kształtować wśród uczniów postawy proobywatelskie”. Z pewnością to zdanie widnieje w większości statutów szkół. Czy zadaliście sobie jednak pytanie, co to właściwie oznacza?

Przeczytaj inspirującą historię pt. WYMARZONA WIEŚ, CZYLI DZIECI ZMIENIAJĄ GMINĘ o tym, w jaki sposób w jednej ze szkół uczniowie wzięli współodpowiedzialność za własną gminę.

 

Szkoła to nie tylko budynek, w którym odbywają się lekcje. To przede wszystkim ludzie spędzający w niej wspólnie czas – pracując lub ucząc się. Szkoła to także miejsce spotkań, które powinno dawać możliwość rozmowy o sprawach nas dotyczących, wspólnego rozwiązywania bieżących problemów i wprowadzania w życie pomysłów na zmiany. Otwarta szkoła to tylko taka, która jest społecznością tworzoną wspólnie przez nauczycieli, nauczycieli, dyrekcję i rodziców, ale przede wszystkim uczniów oraz uczennice. W jaki sposób? Dzieląc się władzą z samorządem uczniowskim.

Pobierz na dole strony dokument pt. ODDAĆ WŁADZĘ W RĘCE UCZNIÓW.

 

Zadanie

Współdecydowanie i współodpowiedzialność. W jaki sposób Twoja szkoła rozwija te dwie postawy? Zapisz swoje przemyślenia i przedyskutuj je z uczniami. Co moglibyście zmienić, co ulepszyć?