Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 4. Przestrzeń budowania wspólnoty

Czy w Twojej szkole kontakt z rodzicami ogranicza się głównie do spotkań podczas zebrań? Czy Twoja szkoła cierpi na brak zaangażowania rodziców? Może być inaczej!

Rodzic w szkole stanowi olbrzymi potencjał. Przede wszystkim jest to szansa, aby zjednoczyć siły w procesie nauczania i wychowania. Z jednej strony zaangażowani rodzice są bardziej świadomi postępów w nauce ich  pociech i szybciej oraz sprawniej reagują w sytuacjach problemowych. Z drugiej strony zaangażowanie w życie szkoły daje szansę rodzicom, aby poczuli się ważni i potrzebni. Przeczytaj tekst pt. RODZICE PARTNERAMI SZKOŁY i dowiedz się w jaki sposób jedna ze szkół poradziła sobie z niskim zaangażowaniem rodziców.

 

Świat zmienia się na tyle szybko, że wiedza gromadzona przez całe życie, szybko się dezaktualizuje. Seniorzy i seniorki nie są już postrzegani jako „skarbnica wiedzy i mądrości”. W czasach współczesnych, to starsi uczą się od dzieci (np. jak odnaleźć się w świecie nowych technologii i nadążyć za zmianami). Jednak brak naturalnych przestrzeni do kontaktów wielopokoleniowych sprawia, że młodzi i starsi mało o sobie wiedzą i rzadko współpracują. Po obu stronach rodzą się stereotypy.

Dobrym pomysłem może być wprowadzenie edukacyjnego wolontariatu seniorów do szkół. Jednak należy się dobrze przygotować, ponieważ seniorzy i dzieci nie są przyzwyczajeni do pracy razem.

Seniorzy odzwyczajeni od pracy z młodymi ludźmi mogą czuć się niekomfortowo. Dlatego też trzeba zapewnić im merytoryczne wsparcie ze strony dyrekcji i nauczycieli. Podczas pierwszych zajęć seniorzy powinni mieć do pomocy nauczycieli.

Jak włączyć seniorów w życie szkoły? Jak wykorzystać ich edukacyjny potencjał? Przeczytaj tekst pt. SENIORZE, SENIORKO! WRACAJCIE DO SZKOŁY!

 

Zadanie

W jaki sposób w Twojej szkole można włączyć rodziców w działania edukacyjne? Zanotuj swoje przemyślenia. Czy rodzice są zapraszani na lekcje, by np. opowiedzieć dzieciom o swojej pracy? Czy włączani są nie tylko w organizację ale także uczestnictwo we wspólnych wycieczkach? Czy szkoła organizuje wspólne zajęcia sportowe dla nauczycieli, rodziców i dzieci? Jak doceniasz rodziców? W jaki sposób dziękujesz im za zaangażowanie?