Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 4. Barometr wpływu

Szczególne znaczenie dla tego, jak i czego dzieci się uczą, ma oczywiście nauczyciel, jego relacja z pojedynczymi uczniami i całą klasą, a także stosowane strategie i sposoby pracy. John Hattie, autor książki „Widoczne uczenie się dla nauczycieli” zachęca: znaj siłę swojego oddziaływania.

Na podstawie 900 metaanaliz badań edukacyjnych (objęły one łącznie 240 milionów uczniów!) autor stworzył tzw. barometr wpływu, ukazujący siłę oddziaływania różnych czynników, w tym sposobów pracy z uczniami i innych „form interwencji”. Okazuje się, że na wyniki uczniów najsilniej wpływają – poza czynnikami wewnętrznymi (cechy wrodzone, podejście do uczenia się, wcześniejsze oświadczenia) oraz domem (status społeczny, aspiracje rodziców) – właśnie nauczyciele (ich oczekiwania i wiara w uczniów, klimat klasy, otwartość na nowe sytuacje), szkoła (jej klimat i rówieśnicy), a wreszcie programy i sposoby nauczania.

 

Zadanie

Pobierz poniższy dokument, wydrukuj go i powieś w widocznym dla siebie miejscu.