Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 3. Wprowadzenie

W tej części, mówiąc o wirtualno-technologicznych aspektach środowiska uczenia się, będziemy poruszać nie tylko kwestie infrastruktury, sieci i urządzeń komputerowych. Piszemy także o sprawach mniej uchwytnych, ale kluczowych – procesach uczenia zachodzących po części w klasie, a po części w „niewidzialnej” przestrzeni wirtualnej. Uwagę poświęcimy także zmianom, jakie muszą zajść w podejściu osób nauczających.

Zapewnimy Ci nie tylko solidną dawkę teorii, ale poznasz także historie wielu szkół, które w praktyce zmagały się z podobnymi jak Twoje wyzwaniami. Jesteśmy przekonani, że te przykłady zainspirują Cię do wprowadzenia wielu pozytywnych zmian.

 

O bogatym i elastycznym środowisku uczenia się w przestrzeni wirtualno-technologicznej możemy mówić wówczas, gdy zapewnia ono swoim użytkownikom:

  • aktywne i interaktywne uczestnictwo
  • możliwość współpracy zespołowej
  • wyszukiwanie i dzielenie się informacją
  • możliwość dyskusji i prezentacji
  • konstruowanie wiedzy
  • aktywności prowadzone zarówno przez nauczyciela, jak i uczniów
  • łączność, dostęp do ekspertów
  • dostęp do lokalnych i globalnych sieci
  • spersonalizowany tryb uczenia się

 

Zadanie

Wydrukuj poniższy dokument. Zaznacz, które warunki spełnia organizacja sieci w Twojej szkole, a nad którymi należy popracować.