Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 3. Utrzymanie sieci

Wiesz, co jest cichym zabójcą technologii edukacyjnych w szkole? Przedłużacz!
Szkoły i sale lekcyjne nie były projektowane na jednoczesne użytkowanie kilkudziesięciu sprzętów IT. Jeśli chcemy efektywnie korzystać z zasobów w sieci, nasze urządzenia potrzebują prądu. Jak sobie z tym poradzić?

Przeczytaj więcej na ten temat w dokumencie pt. PRĄD TO PODSTAWA.

 

W szkole o dobrze zorganizowanej przestrzeni technologicznej z siecią może łączyć się kilkaset urządzeń równocześnie. Ktoś musi się opiekować tym procesem. Dobrym rozwiązaniem jest zapewnienie szkole usług administratora IT.

Więcej informacji znajdziesz w poniższym dokumencie pt. ADMINISTRATOR SZKOLNEJ SIECI.

 

PAMIĘTAJ: W procesie wdrażania pracy szkolnego administratora IT decydująca rolę pełni zaangażowanie dyrekcji, która powinna rozumieć, jak ważne wsparcie otrzymuje dzięki temu szkoła i jej pracownicy. Na początku współpracy warto wyłonić grono nauczycieli, którzy sprawniej posługują się technologiami i internetem, aby wspierali resztę pedagogów w kontaktach z administratorem IT.

Zadanie

Nigdy nie będziemy w stanie efektywnie korzystać z nowoczesnych technologii w szkole, jeśli najpierw nie pomyślimy o niezakłóconym dostępie do energii elektrycznej. Czy tak jest w Twojej szkole? Czy w każdej sali, na korytarzach, w bibliotece, pracowni – znajduje się odpowiednia ilość gniazdek elektrycznych?

Być może potrzebna jest zmiana przyzwyczajeń i nawyków korzystania z urządzeń elektrycznych? Jak w sposób niezakłócony korzystać z prądu, a równocześnie oszczędzać go? O pomysły zapytaj uczniów! To wspaniały temat, który można wpleść w proces edukacji ekologicznej.