Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 3. Solidne fundamenty

Wiele szkół w Europie zmaga się z problemem dostępu do zasobów edukacyjnych w sieci. Aby proces uczenia się mógł mieć miejsce także w przestrzeni wirtualnej, potrzebujemy szybkiego internetu. Jak zapewnić go wszystkim uczniom i nauczycielom w szkole?

Pobierz dokument pt. SZYBKI INTERNET W SZKOLE.

 

Szkoły wyższe często dysponują światłowodową siecią szkieletową, która łączy najważniejsze ośrodki akademickie w kraju. Czy można do nich podpiąć także szkoły? W jaki sposób to zrobić?

Pobierz dokument pt. SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA.

 

Zadanie

Myśląc o poprawie jakości dostępu do internetu rozpocznij dyskusję wśród rady pedagogicznej. Wspólnie zaplanujcie prace nad programem rozwoju szkoły, w którym ustalicie, w jaki sposób instytucja wykorzysta technologie w edukacji i zarządzaniu.