Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 3. Organizacja edukacji w sieci

Szkoły posiadają dużo przestarzałych komputerów. Na wielu z nich nie da się już wykonywać złożonych operacji. Jednak niejednokrotnie wciąż mogą służyć one do wyszukiwania informacji w sieci. Sprzęt można ustawić w korytarzach szkolnych, dzięki czemu uczniowie będą mogli korzystać z niego w celach edukacyjnych.

Jak przestarzałe komputery wykorzystano w jednej z poznańskich szkół? Przeczytaj dokument pt. DRUGIE ZYCIE PRZESTARZAŁYCH KOMPUTERÓW.

 

Dla rozwoju szkolnej przestrzeni edukacji on-line kluczowy jest swobodny dostęp nauczycieli i uczniów do zasobów edukacyjnych, w każdym miejscu i czasie, w szkole czy w domu. Szkoła może korzystać z wielu zasobów przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli , które znajdują się na wirtualnych platformach edukacyjnych. Umożliwiają one pobieranie i wgrywanie dokumentów przydatnych w procesie uczenia. Rozwiązań jest kilka i często funkcjonują one w szkołach równolegle.

Pobierz poniższy dokument pt. E-PLATFORMA EDUKACYJNA i przeczytaj więcej.

 

WAŻNE: Ulepszając organizację edukacji w sieci, poszukuj najprostszych i funkcjonalnych rozwiązań. Jeśli myślisz tylko o wymianie danych i obiegu dokumentów, może wystarczy wirtualny dysk w chmurze? Jeśli do celów dydaktycznych – przyjrzyj się najpierw rozwiązaniom dostępnym bezpłatnie w sieci.

 

Zadanie

Zmapuj zasoby swojej szkoły. Czy posiadacie przestarzały sprzęt, który mógłby jeszcze w sposób efektywny i bezpieczny posłużyć uczniom lub nauczycielom np. do wyszukiwania informacji? Czy takie kąciki pracy można byłoby urządzić na korytarzach Twojej szkoły?