Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 3. Efektywne wykorzystanie technologii edukacyjnych

Dzięki obecności wirtualnej przestrzeni w szkołach, możemy wykorzystać znacznie więcej narzędzi edukacyjnych, niż w tradycyjnej przestrzeni klasy szkolnej. Dobrym przykładem jest tu przestrzeń edukacyjna mediów społecznościowych, która pozwala rozwinąć podczas realizacji podstawy programowej wiele projektów uczniowskich. Mogą oni używać do realizacji zadań np. Edmodo lub Facebooka, aby uczyć się i współpracować ze sobą.

W jaki sposób? Przeczytaj poniższy dokument pt. POTENCJAŁ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W UCZENIU SIĘ.

 

Stale powinniśmy podnosić naszą wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie używania dydaktycznych narzędzi cyfrowych. Jednym z pomysłów jest organizowanie w szkołach konferencji i warsztatów, podczas których nauczyciele szkolą się, wymieniają doświadczeniami, mają kontakt z nowymi rozwiązaniami technologicznymi.

O ogólnopolskiej Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych przeczytasz w poniższym dokumencie pt. DOKSZTAŁCANIE SIĘ I DOSKONALENIE W SZKOLE.

 

Zadanie

Czy w Twojej szkole nauczyciele wspierają się i wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi rozwiązań wirtualnych i technologicznych? Jeśli nie, to w jaki sposób zainicjujesz taki proces? Może wspólna grupa na Facebooku? Dysk Google? Regularne spotkania?