Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 3. Edukacyjny potencjał nowych technologii

W szkołach, które mają ograniczony dostęp do technologii edukacyjnych, biblioteka szkolna zyskuje na znaczeniu w przestrzeni wirtualnej. Staje się miejscem, w którym uczniowie mogą łatwo znaleźć materiały i źródła potrzebne im do nauki. Dzisiejszy postęp technologiczny wymaga, aby każda biblioteka szkolna dokonała krytycznej analizy oferty, poszerzyła zakres usług i otworzyła się na wykorzystanie nowych technologii do prowadzenia projektów i zajęć z uczniami oraz nauczycielami.

Jak biblioteka w jednej z polskich szkół zmieniła się w miejsce edukacji medialnej? Przeczytaj dokument pt. NOWA FUNKCJA SZKOLNEJ BIBLIOTEKI i zainspiruj się!

 

PAMIĘTAJ! Ważne, aby zajęcia oferowane przez bibliotekę były atrakcyjne dla uczniów (wskazane są konsultacje i wspólne decyzje, co do tematyki realizowanych projektów) i zaplanowane w dogodnych dla nich godzinach. Zmiana roli biblioteki oznacza nowe przedsięwzięcia, które powinny być wspierane przez dyrekcję szkoły oraz innych nauczycieli (szczególnie wychowawców klas), a także radę rodziców. Aby wprowadzić w bibliotece tego typu zmiany potrzebny jest dostęp do szybkiego internetu w szkole, urządzeń komputerowych z oprogramowaniem, sprzętu fotograficznego i audiowizualnego. Niezbędne jest wygospodarowanie miejsca na realizowane zajęcia. Warto zabezpieczyć fundusze na wycieczki edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli oraz materiały wykorzystywane podczas realizacji projektów.

 

 

Bogactwo dostępnych w sieci narzędzi edukacyjnych zachęca do szerszego wykorzystania ich w uczeniu się. Możliwości jest wiele. Przykładowo, zamiast sprawdzać wiedzę tradycyjnymi kartkówkami czy testami, spróbuj to samo zrobić z wykorzystaniem takich narzędzi, jak Kahoot, Quizizz, Quizlet i inne podobne. Dzięki temu uczniowie ożywiają się, angażują, a uczeniu się towarzyszą pozytywne emocje.

O interaktywnych kartkówkach i narzędziach umożliwiających ich zorganizowanie przeczytasz w załączonym dokumencie pt. E-KARTKÓWKI.

 

Często na lekcjach brakuje czasu, aby rozwijać wraz z uczniami poruszane tematy. Z powodu krótkich przerw i różnych godzin kończenia pracy, również nauczycielom trudno się spotkać o jednej godzinie, aby dyskutować o sprawach związanych z działaniem szkoły, sugerować rozwiązania problemów oraz wzajemnie się dokształcać. Czy w rozwiązaniu tych trudności mogą pomóc media społecznościowe?

Inspirujące przykłady znajdziesz w poniższym dokumencie pt. FACEBOOK W RĘKU NAUCZYCIELA.

 

Zadanie

Zrób eksperyment. Przetestuj aplikacje pozwalające na tworzenie kartkówek (np. Quizizz, Kahoot oraz Quizlet) i najbliższy sprawdzian zorganizuj w wybranej przez siebie wirtualnej formie.

Pamiętaj, aby dokładnie omówić zasady kartkówek oraz poznać aplikacje, testując je kilkukrotnie podczas lekcji. Ważne, aby każdy uczeń dokładnie wiedział, jakie kroki musi podjąć, by wziąć udział w quizie.  Aby przeprowadzić takie zajęcia w sieci internetowej, potrzebujesz dostępu do komputerów. Więc albo korzystajcie z pracowni komputerowej albo – jeśli w szkole jest dobre łącze internetowe – zostańcie w klasie i korzystajcie z urządzeń mobilnych (szkolnych lub przyniesionych z domu).

 

Po zakończonym eksperymencie koniecznie zapytaj uczniów o wrażenia!