Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 3. Bezpieczeństwo użytkowników

W edukacyjnej przestrzeni wirtualnej uczniowie i nauczyciele muszą przywiązywać duże znaczenie do zachowania bezpieczeństwa w sieci. Jak uczyć odpowiedzialności w użytkowaniu internetu?

W załączonym dokumencie pt. ODPOWIEDZIALNI UŻYTKOWNICY INTERNETU przeczytasz dobre rady na ten temat.

 

We wspólnej przestrzeni wirtualnej każdy uczeń i nauczyciel powinien mieć dostęp do zasobów i narzędzi edukacyjnych w internecie. Wielu nauczycieli uznaje to za szkodliwe, wierząc że uczniowie nie korzystają z internetu, aby się uczyć, lecz aby się bawić…

Tak może się zdarzyć, jeśli nauczyciele będą rezygnować z pokazywania uczniom edukacyjnych walorów sieci. Potrzebujemy zasad korzystania ze szkolnej sieci – reguł wypracowanych wspólnie przez uczniów, nauczycieli i dyrektorów, aby każdy rozumiał, na czym polega edukacyjne wykorzystanie internetu i do czego jest uprawniony jego użytkownik.

W poniższym dokumencie pt. SZKOLNY KODEKS KORZYSTANIA Z SIECI znajdziesz inspirujące, dobre praktyki wprowadzone w jednej z polskich szkół.

 

Zadanie

Złota zasada wprowadzania wszelkich zmian w szkole powinna brzmieć: zanim coś zmienisz – przedyskutuj! Warto zaangażować uczniów, aby poczuli, że ustalone przez nich reguły są ich pomysłem, a zatem powinni ich przestrzegać i bronić.  Może zechcecie stworzyć własny kodeks korzystania z sieci?

Nie powinien zawierać więcej niż kilkanaście, maksimum dwadzieścia punktów. W szkołach podstawowych wystarczy ich kilka.

Jak jeszcze możesz poświęcić czas na zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci? Pamiętaj, aby zrobić to w sposób atrakcyjny: organizując konkursy, wystawy, przygotowując działania angażujące uczniów i pozwalające im samodzielnie rozpoznawać zagrożenia, działania niebezpieczne w sieci oraz zrozumieć ich konsekwencje.