Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 2. Klasa

Frontalno-szeregowe ustawienie ławek w klasie jest wygodne przeważnie tylko dla nauczyciela, który ma dobry ogląd na klasę i „przelewa” swoją wiedzę do głów uczniów (albo tak mu się tylko wydaje). Od ustawienia ławek w klasie zależy to, w jaki sposób uczniowie wchodzą w interakcję z nauczycielem, z kolegami i koleżankami. Dzięki takim interakcjom uczymy się wiele od siebie. Jeśli zatem chcemy podnosić jakość nauczania, próbujmy dopasowywać ustawienie ławek do charakteru zajęć. Do wyboru mamy wiele możliwości, ale najlepiej jeśli sami sprawdzimy, w której konfiguracji uczenie się przynosi najlepsze rezultaty. Jeśli w naszej szkole naprawdę niewiele można zmienić i poprawić w fizycznej przestrzeni edukacyjnej w budynku, spróbujmy przynajmniej wprowadzić zmiany w klasach i dać uczniom szansę uczyć się lepiej.

Pobierz dokument na dole strony pt. CHCESZ ZMIANY? ZACZNIJ OD ŁAWEK i zapoznaj się z historią szkoły w Ostojowie (Polska).

 

Bardzo ważne jest, aby ustawienie ławek nie rozpraszało uwagi uczniów, by uczniowie nie szukali wzrokiem nauczyciela. Ustawienie w grupy sprzyjające pracy zespołowej jest korzystne wtedy, gdy praca w zespołach jest zaplanowana i uczniowie nie potrzebują na danym etapie pracy stałego kontaktu wzrokowego z nauczycielem. Nauczyciel poprzez kontrolę każdego zespołu staje się obserwatorem monitorującym pracę zespołów, jego aktywność wtedy jest zwiększona.

Pamiętaj także, że konfiguracja ławek ma wpływ na świadomość roli poszczególnych uczniów w zespole klasowym. W klasach edukacji wczesnoszkolnej dziecko w pierwszej ławce czuje się wyróżnione, to z ostatniej trochę „gorsze”, bo na samym końcu, zapomniane. Dlatego najczęściej stosuj ustawienie w półkolu, podkowie lub literze „L” tak, aby mieć równy dostęp wzrokowy i fizyczny do każdego dziecka.

 

Spróbujmy bardziej zaangażować młodzież w życie szkoły, wspierać samorządność uczniowską i kształcić odpowiedzialność za siebie, innych i wspólną przestrzeń. Zacznijmy może od miejsc, które są im najbliższe: zadbajmy o integrację uczniów z salą lekcyjną, w której spędzają większą część szkolnego dnia. Jak włączyć uczniów we współdecydowanie o przestrzeni klasy? Co możemy dzięki temu zyskać?

Pobierz dokument na dole strony pt. UCZNIOWIE DECYDUJĄ i zapoznaj się z historią zmian wprowadzonych w szkole w Kowalach (Polska).

 

 

Każdy nauczyciel może przeprowadzić zmianę w swojej klasie. Powinien jednak wspólnie z uczniami wypracować najlepszą formę pracy dla danego przedmiotu. Musi jej towarzyszyć jasny cel, z którym wszyscy w klasie powinni się zgadzać (do niego też trzeba się często odwoływać). Najistotniejsze jest, aby dać sobie czas na faktyczne dokonanie się zmiany – wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele muszą się z nią oswoić. Na pewno nie należy obawiać się takiego eksperymentu – korzyści są zauważalne i zmiana może mieć pozytywny wpływ na proces dydaktyczny.

 

Zadanie

Pobierz dokument i zapoznaj się z różnymi ustawieniami ławek w klasie. Przetestuj je na swoich zajęciach!

Może wydrukowany dokument powiesisz w pokoju nauczycielskim, aby zainspirować do wprowadzania zmian  swoje koleżanki i kolegów?