Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 3. Edukacja

To trzeci i oczywisty element. Wszystko to, co robimy – cała infrastruktura wraz z rozmaitymi usługami przeznaczone są do tego, by skutecznie realizować zadania edukacyjne szkoły. Dlatego niezwykle istotne jest to, aby pamiętać, że technologia ma rolę służebną, że powinna wzmacniać i wspomagać procesy edukacyjne. Zawsze na pierwszym planie powinien być pomysł. Co chcemy zrobić i w jaki sposób to osiągnąć? Nigdy odwrotnie. Najgorzej jest wtedy, gdy mamy sprzęt i zastanawiamy się do czego go wykorzystać…

 

W tym obszarze powinniśmy także dbać o współpracę z rodzicami i miejscowym środowiskiem. To szkoła może świadczyć usługi, organizować zajęcia, projekty edukacyjne, angażując w nie rodziców i lokalne środowisko, np. szkolenia internetowe dla seniorów, podczas których uczniowie mogą być fantastycznymi przewodnikami po „cyfrowej krainie”.

 

Edukacja, to także szkolenia i mechanizmy samokształceniowe dla nauczycieli. Kompetencje rady pedagogicznej mają we wdrażaniu technologii ogromne znaczenie. Nawet najlepiej przygotowany program wdrożenia w szkole technologii informacyjnych i komunikacyjnych nie ma szans powodzenia bez wsparcia kadry pedagogicznej. Właściwy poziom kompetencji cyfrowych zapewnić może także organizowanie w szkole nieformalnych sieci współpracy nauczycieli. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, uczenie się od siebie nawzajem jest niezwykle cenną i pożądaną umiejętnością.