Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 3. Infrastruktura

Ten element przez wielu uważany jest za najistotniejszy. Bo skoro nie ma sprzętu, to nie ma technologii.

Jednak problem infrastruktury nie może być pojmowany jedynie w kategorii zakupu sprzętu. Kluczowe znaczenie ma tutaj przygotowanie właściwego, cyfrowego środowiska edukacyjnego, spójnej i dobrze zorganizowanej przestrzeni, w której będzie mógł dokonywać się proces uczenia.

Na to środowisko składają się nie tylko komputery czy tablety, ale przede wszystkim urządzenia zapewniające integrację rozmaitych sprzętów, zarządzanie nimi, dostęp do sieci lokalnej oraz internetu. Infrastruktura musi opierać się o profesjonalne rozwiązania, gdyż szkoła jest instytucją profesjonalną, w której niezawodność i stabilność rozwiązań technologicznych ma zasadnicze znaczenie.

Prawidłowo zaprojektowana sieć to taka, która zapewnia dostęp w każdym miejscu szkoły. Nie tylko w salach lekcyjnych, ale i na korytarzach, w hali sportowej czy na boisku szkolnym. Taki parasol sieci bezprzewodowej zapewnia dostępność i transparentność rozmaitych usług edukacyjnych, które stanowią drugi filar naszego procesu.