Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 3. Usługi

Technologię w szkole powinniśmy traktować w kontekście dostępu do rozmaitych usług edukacyjnych.

Jest ich wiele. Przykładowo: e-podręczniki, wideokonferencje, dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, cyfrowe muzea, laboratoria, parki nauki, repozytoria dokumentów, cyfrowe biblioteki, telefonia VOIP, a także usługi zdalnej administracji czy archiwizacji danych.

 

WAŻNE: To właśnie infrastruktura powinna zapewniać niezawodność tych i wielu innych usług edukacyjnych. Nie można odnieść sukcesu, gdy nawet najlepiej przygotowana lekcja z prozaicznych powodów jak uszkodzony przewód, brak połączenia internetowego czy rozładowana bateria w laptopie okazuje się wielką klapą. To właśnie umiejętnie wdrażane w szkole usługi zapewniają prawidłowe funkcjonowanie cyfrowego środowiska edukacyjnego, umożliwiając tworzenie nowych przestrzeni dla społeczności uczniów, rodziców i nauczycieli, dla grup projektowych i zadaniowych. Dzięki nim możliwe jest kształcenie kluczowych kompetencji takich jak kreatywność, twórczość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w grupie.