Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 3. Zarządzanie

To filar umożliwiający wykorzystanie technologii w procesie administrowania szkołą. Chodzi zarówno o skomputeryzowaną pracę sekretariatu, kadr i księgowości, jak i stabilne funkcjonowanie takich obszarów jak elektroniczny dziennik lekcyjny, który jest znakomitym narzędziem zarządzania.

 

Najważniejszym elementem jest tu odpowiednia komunikacja w szkole. Powinna ona być sprawna i zorganizowana w taki sposób, aby każdy pracownik miał dostęp do profesjonalnej poczty służbowej, repozytorium dokumentów, regulaminów, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej itd. Zintegrowane usługi powinny być połączone z kalendarzem i systemem notatek. Dzięki temu zwołanie np. zebrania Rady Pedagogicznej, to praktycznie kilka kliknięć myszką lub stuknięć w tablet. Termin zebrania błyskawicznie zostaje wprowadzony do kalendarza nauczyciela, a pod wydarzenie można podpiąć komplet elektronicznych dokumentów.

 

Warunkiem skutecznego zarządzania szkołą dzięki technologii jest stabilny dostęp do niej przez nauczycieli. Powinni oni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt (laptop lub tablet), który zagwarantuje możliwość błyskawicznego nadania i odebrania wiadomości, szybkiego dostępu do właściwych materiałów z dowolnego miejsca.