Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 2. Czynniki wspierające proces uczenia się

Projektując nowy budynek lub podejmując się zmian w istniejącej już szkolnej przestrzeni, trzeba mieć na uwadze wiele czynników, które mogą wspierać proces uczenia się.

Jakie czynniki środowiska edukacyjnego wpływają na wyniki uczniów? Warto przytoczyć praktyczne podejście do przestrzeni edukacji zaprezentowane przez autorów raportu „Optimal Learning Spaces Design Implications for Primary Schools“, którzy przeanalizowali kilkadziesiąt czynników wpływających na jakość przestrzeni, w których uczą się dzieci ze szkoły podstawowej.

Poszukując optymalnych rozwiązań dla organizacji przestrzeni uczenia się w szkole zaproponowali podział na trzy grupy czynników, które w różny sposób wpływają na komfort uczniów i jakość uczenia się: naturalność, indywidualizacja, poziom stymulacji.