Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 3. Cztery filary przestrzeni technologicznej

Technologia w szkole nie jest celem samym w sobie. Jej głównym przeznaczeniem jest wspomaganie procesów edukacyjnych. Technologia ma za zadanie tworzyć nową przestrzeń rozwoju uczniów – uzupełniać i zwiększać możliwości prezentacyjne, aktywizujące, poznawcze, wspierać twórczość oraz kreatywność młodych ludzi. Aby technologia faktycznie pełniła w szkole taką rolę, trzeba w odpowiedni sposób zaplanować proces jej wdrożenia.

Program cyfryzacji szkoły powinien być elementem długofalowej strategii rozwoju szkoły. Proces ten oparty o cztery filary, z których każdy musi być równomiernie rozwijany i ma równorzędne znaczenie:

  • infrastruktura
  • usługi
  • edukacja
  • zarządzanie