Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 2. Budynek szkoły

Uczniowie spędzają w szkole kilkadziesiąt godzin tygodniowo. Szkoła to często ich drugi dom. Czy otaczająca ich przestrzeń zapewnia dostatecznie komfortowe warunki dla rozwoju? Czy faktycznie czują się w szkole dobrze i bezpiecznie?

Pobierz dokument na dole pt. SZKOŁA JAK DRUGI DOM i zapoznaj się z historią szkoły w Radowie Małym (Polska).

 

Nie bój się myśleć o szkole, jak o drugim domu. Wszyscy musimy uczyć się współodpowiedzialności za to, co nas otacza i szkoła jest dobrym miejscem na taką naukę. Zmiany w szkole planujmy wspólnie – z innymi nauczycielami i rodzicami. Moc dobrych zmian leży w sile zespołu i wspólnoty, które tworzą daną szkołę. Dlatego też nie szukajcie na siłę inspiracji u innych. Rozwiązania, które sprawdziły się w innych szkołach wcale nie muszą sprawdzić się u Was. Z reguły sprawdza się wszystko to, co jest Wasze i przez Was przemyślane, dostosowane do potrzeb Waszego środowiska.

Warto otaczać się przedmiotami, które będą do czegoś służyły. Próbuj nadawać im sens  i staraj się o to, żeby wszyscy go rozumieli. Przestrzeń szkoły powinno się dostosowywać do wspólnego światopoglądu, kultury, potrzeb. Nie martw się o to, że się coś nie uda. Podjęcie wspólnego działania w szkole jest już dużym sukcesem.

 

Dostrzeganym problemem i zarazem wyzwaniem w szkołach jest niedostateczna umiejętność współpracy uczniów. Modelowanie przestrzeni edukacyjnej szkoły jest dobrym momentem, aby taką współpracę wśród uczniów pobudzić. Można ją zmienić też w taki sposób, aby przestrzeń szkoły wspierała proces uczenia się, zarówno indywidualnego, jak i grupowego.

Jak wspólnymi siłami zmienić przestrzeń szkoły i w pełni wykorzystać potencjał szkolnej społeczności?

Pobierz dokument na dole strony pt. WSPÓLNYMI SIŁAMI – ZMIANA PRZESTRZENI WYKORZYSTUJĄCA POTENCJAŁ SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI i zapoznaj się z historią szkoły w Newcastle upon Tyne (Wielka Brytania).

 

Nie bój się zaangażować uczniów i nauczycieli do planowania i zmieniania przestrzeni szkolnej. Pozwól im wpływać na przyszły wygląd szkoły. Pamiętaj, że najlepszą wiedzę o szkole posiadają ci, którzy (się) w niej uczą.

Po drugie, otoczenie trzeba tak projektować, aby łatwo było wstawać od ławek – uczniowie powinni mieć swobodę poruszania się w klasie lub przestrzeni otwartej. Stwórzcie też jak najwięcej miejsca do pracy wspólnej.

 

Zadanie

Wybierz się na spacer po swojej szkole. Zlokalizuj miejsca, które nie mają przyjaznej atmosfery. Jak je zmienić? Co musi się w nich pojawić, a co zniknąć – aby szkoła rzeczywiście przypominała drugi dom? Czy potrzebne są gruntowne zmiany, czy można zacząć od detali: koloru, poduszek, kwiatów, ładnych rolet czy plakatu w estetycznej ramce? Puść wodze wyobraźni i zanotuj swoje pomysły. Zapytaj o zdanie uczniów, innych nauczycieli, dyrekcję, pracowników szkoły, rodziców.